Boze erfpachters richten politieke partij op (Parool)

Boze erfpachters hebben een politieke partij opgericht die in Amsterdam hengelt naar de teleurgestelde rechtse kiezers van VVD en D66.

De Amsterdamse Woon en Erfpacht Partij hoopt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar te profiteren van het massale verzet tegen de erfpachtplannen van Amsterdam van dit voorjaar.

Hoewel ook het CDA en het Forum voor Democratie zich al specifiek op boze pachters richtten, werpt een speciale erfpachterspartij zich nu dus ook in de strijd om een raadszetel.

Voormalig VVD-politicus Jacques Klok is lijsttrekker, maar zijn partij moet het vooral hebben van een machtige bondgenoot. De partij kan namelijk rekenen op de steun van de Stichting Erfpachtersbelangen Amsterdam (Seba), de lobbyvereniging van erfpachters die dit voorjaar een revolte onder huizenbezitters ontketende.

Hervormingen
SEBA-voorzitter Koen de Lange zal ook een plek op de kieslijst krijgen van de erfpachtpartij.

Ze zijn hun beloftes niet nagekomen

Jacques Klok over VVD en D66

80 procent van de grond in de stad wordt door de gemeente in erfpacht uitgegeven. Het betreft zo’n 192.000 woningen, veelal van woningcorporaties.

In 2014 beloofden D66 en VVD met steun van de SP om de erfpachtregels grondig te herzien. Maar de hervormingen waren niet naar de smaak van veel erfpachters, omdat ook de nieuwe rekenmethode voor hoge erfpachtkosten kan zorgen, tot duizenden euro’s per jaar in Zuid.

Slecht nieuws
Zeker 8000 Amsterdammers dienden een bezwaar in, een ongekend hoog aantal. “In 2014 hebben wij bijna allemaal D66 of VVD gestemd want die beloofden ons dat er een eerlijke en goede oplossing voor erfpacht zou komen en we zijn van de regen in een hoosbui terecht gekomen. Ze zijn hun beloftes niet nagekomen”, aldus Klok in een oprichtingsverklaring.

De Erfpachterspartij betekent niet alleen slecht nieuws voor D66 en VVD, maar ook voor het CDA.

In de gemeenteraad was het CDA met 1 van de 45 zetels de afgelopen vier jaar de partij die onvermoeibaar opkwam voor de belangen van erfpachters. “Het CDA heeft veel goeds gedaan voor erfpachters, maar we zijn nu zo teleurgesteld dat we het liever zelf doen. We willen wel samenwerken met andere anti-erfpachtpartijen.”

PAROOL Boze erfpachters richten politieke partij op (PDF)

Bron: Parool Boze erfpachters zichten politieke partij op.