AWEP en CDA Amsterdam gaan samenwerken

AWEP en CDA gaan samenwerken. Een samenwerking combineert de politieke expertise van het CDA met de erfpacht expertise en het grote draagvlak van de erfpachters.

Kiezers die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen VVD of D66 stemden voelen zich bedrogen: over twee jaar heeft bijna elke woning binnen de ring een BSQ van 49% en buiten de ring van 33%. Dat wil zeggen dat de gemeente een derde tot de helft van uw woning claimt. Erfpacht is twee tot vier keer te duur, het blijven woekerpolissen.

CDA vecht al jaren tegen deze excessen en de Amsterdamse Woon en Erfpachtpartij ziet in haar een betrouwbare partner voor een betaalbare erfpacht.

Vier jaar geleden waren er 36.000 Amsterdammers voor een erfpachtreferendum. Dit jaar zijn er 7.000 inspraakbrieven gestuurd, namens gezinnen en vaak namens complete VVE’s, samenwerkende erfpachters of huurdersverenigingen. Hier is onvoldoende naar geluisterd. Door de combinatie van AWEP en CDA wordt uw stem wel gehoord!

Samen voor een betaalbaar, bewoonbaar en betrouwbaar Amsterdam.

Doe mee en word lid!