ZWARTBOEK: WELKE PARTIJ NOEMT DE OVERSTAPREGELING NOG EEN SUCCES?

Eerder constateerden we dat ‘de overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam niet toekomstbestendig is’. Minstens zo erg is dat de uitvoering ervan vanaf het allereerste moment op alle fronten hapert. Er wordt nog steeds gewerkt aan de meest basale zaken zoals data, computers en menskracht. Extra miljoenen (onze belastingcenten) zijn nodig om het Team Overstap uit te breiden. 

Het volgende zeer recente mailbericht van het Team Overstap aan een overstapper spreekt boekdelen:

Geachte erfpachter

De aanvraag voor een aanbieding voor een overstap naar eeuwigdurende erfpacht is geannuleerd door een medewerker van de gemeente Amsterdam. 

Na de beoordeling van uw dossier hebben wij uw dossier compleet gemaakt. Hierdoor moet uw huidige aanvraag gewijzigd worden. Helaas kunnen wij dit niet voor u doen. Daarom kunt u nu opnieuw inloggen in het Overstapportaal en opnieuw een aanbieding aanvragen.

U krijgt nog een standaard bericht van ons wanneer de aanvraag daadwerkelijk is geannuleerd.

Uithuilen en opnieuw beginnen?

De raad moest ook bij herhaling vragen om een betere communicatie met de erfpachters. Maar ook dat hield niet over.  Dat er voor hulpvragende senioren, waarschijnlijk ook digibeet, iets gedaan moet worden is nog niet doorgedrongen tot de politiek.

De afhandeling van (overigens relatief geringe aantallen) aanvragen duurt steeds langer.  Erfpachters krijgen te horen dat ‘de kans groot is, dat de wachttijden voor de afhandeling verder oplopen’ -lees wel een à drie jaar kunnen duren … De verwachte hausse aan aanvragen eind 2019 gaat de situatie verergeren. Recent moest de verantwoordelijk wethouder zelfs noodverbanden aankondigen -maar die moeten nog worden uitgewerkt, zie https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7985813/1/09012f9782b232f4 

Opvallend is, ZELFS BIJ DE GENOEMDE ADMINISTRATIEVE PUINHOOP, het laag aantal overstappers tot nog toe. Ook in gebieden met een uiterst lage BSQ van 5-10%; je zou verwachten dat juist daar de animo groot is om over te stappen, maar slechts 1 à 2% van de erfpachters meldde zich aan. Dan doen de hogere BSQ gebieden het ogenschijnlijk beter: 7,5% overstappers, zie: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/558742/Raadscommissie%20Ruimtelijke%20ordening%2002-10-2019

Welke partij noemt de overstapregeling nog een succes? Verleng dus de duur van de aanbieding!

Het argument van de verantwoordelijke wethouder ‘dat zij niets voelt voor uitstel, omdat dat organisatorisch onhaalbaar is’, klinkt hol en niet in het belang van de erfpachters. ‘Een nogal ambtelijk en liefdeloos argument.’ schrijft het Parool op 26 oktober jl. in ‘Een liefdeloos potje ondoorzichtig doen over erfpacht’ https://www.parool.nl/columns-opinie/een-liefdeloos-potje-ondoorzichtig-doen-over-erfpacht~b569a306/. Temeer daar ‘zaken niet op orde zijn’: https://www.parool.nl/nieuws/afkoopdeadline-erfpacht-nadert-eis-om-uitstel-klinkt~b45f889f/.

Verontruste erfpachters