Literatuur

Onderstaand relevante documenten waarnaar wordt verwezen in de verschillende rapporten op deze website. Extra relevante passages zijn in geel gehighlight. De documenten zijn ook terug te vinden op amsterdam.nl, wob.amsterdam.nl en amsterdam.raadsinformatie.nl.

Daar waar als auteur “Gemeente” staat, wordt bedoeld de Gemeente Amsterdam. Deze pagina wordt voortdurende geupdate.

Recent toegevoegd
20191202_OMBUDSMANAMSTERDAM_Brief-erfpacht.pdf

2021
20210601_BERENSCHOT_Raadsonderzoek-erfpacht-in-Amsterdam-een-gordiaanse-knoop.pdf

2020
20201202_TELEGRAAF_Korting-tot-81-procent-nodig.pdf
20201201_TELEGRAAF_Stad-verzweeg-kostenexplosie.pdf
20201117_GEMEENTE_HR-Woz-beschikkingen.pdf
20201109_TELEGRAAF_Erfpachter-krijgt-schrik-van-zijn-leven.pdf
20201101_DEWILDT_Opstalwaarden-bij-herziening-erfpacht.pdf
20201101_GEMEENTE_BoomsmaCS-motie-pardonregeling.pdf
20200902_ACM_Meer-notarissen-mogen-erfpachtakten-afsluiten.pdf
20200622_GEMEENTE_Raadsrapportage-overstap.pdf
20200513_BALLEGOOIJEN_Black-box-grondwaarde-juridisch-advies.pdf

2019
20191203_GEMEENTE_Schriftelijke-vragen-Boomsmacs-samenwerkingsafspraken-woningcorporaties.pdf
20191120_REKENKAMERAMSTERDAM_Rekenkamerbrief-erfpacht.pdf
20191202_OMBUDSMANAMSTERDAM_Brief-erfpacht.pdf
20191120_LOCHTENBERG_Redelelijkheid-en-billijkheid-bij-erfpacht
20191102_PAROOL_Advertentie-verleng-overstapregeling.pdf
20190601_NATIONALEOMBUDSMAN_Behoorlijkheidswijzer.pdf
20190501_GEMEENTE_Rapportage-toepassing-grondprijsbeleid.pdf
20190423_GEMEENTE_Brief-aan-alle-erfpachters.pdf
20190222_BOOMSMACS-Motie-stuur-erfpachters-brief-208.19.pdf

2018
20181201_GEMEENTE_Brochure-makelaarsbijeenkomst.pdf
20181018_PAROOL-Wethouder-over-erfpacht.pdf
20180829_GEMEENTE_Grondwaardebepaling-bestaande-erfpachtrechten.pdf
20180413_EIGENHUIS_Stop-met-doormodderen.pdf

2017
20171219_MINISTERIEBZK_Antwoord-kamervragen-erfpacht.pdf
20170801_GEMEENTE_Brochure-overstap-eeuwigdurende-erfpacht.pdf
20170628_GEMEENTE_Grondwaardebepaling-voor-bestaande-erfpachtrechten.pdf
20170628_GEMEENTE_Overstapregeling-van-voortdurende-naar-eeuwigdurende-erfpacht.pdf
20170606_GEMEENTE_Bodem-canonpercentage-afhandeling-motie.pdf
20170509_GEMEENTE_Indicatie-erfpachtkosten-1081CB.pdf
20170331_GEMEENTE_Toelichting-AB2000-artikel-11-3-c.pdf
20170315_GEMEENTE_Bodem-canonpercentage-motie-BoomsmaCS.pdf
20170131_RIGO_Rapport-erfpacht-amsterdam.pdf
20170228_GEMEENTE_Schriftellijke-vragen-osselaer-grondwaarde.pdf
20170101_GAUTIERETAL_Effect-of-land-lease-on-house-prices.pdf

2016
20161220_GEMEENTE_Beleid-grondwaardebepaling-bestaande-erfpacht.pdf
20161220_GEMEENTE_Verschillen-tussen-woz-methode-en-grondprijsbeleid.pdf
20161123_GEMEENTE_Bodem-canonpercentage-3-procent.pdf
20161123-GEMEENTE_Financiele-effecten-van-het-bodempercentage-voor-AB2000-voor-bestaande-erfpachtrechten
20160923_REBEL_Erfpacht-voortdurend-vs-eeuwigdurend.pdf
20160905_GEMEENTE_Ambtseedboek.pdf
20160825_GEMEENTE_Advies-NautaDutilh.pdf
20160615_BRENNINKMEIJER_Amsterdam-2020-advies-bestuurlijk-stelsel.pdf
20160610_RIGO_Canon-versus-afkoop.pdf
20160413_GEMEENTE_Effecten-van-varieren-met-parameters.pdf
20160210_GEMEENTE_Het-eeuwigdurende-erfpachtstelsel-uitgewerkt.pdf

2015
20151204_REBEL_Financiele-effecten.pdf
20151006_GRONDWAARDECOMMISSIE_Consultatieronde.pdf
20150618_GRONDWAARDECOMMISSIE_Schoon-Schip.pdf
20150210_GEMEENTE_Startdocument-eeuwigdurende-erfpacht.pdf

2014
20140812_GEMEENTE_Erfpacht-is-van-iedereen-wh-financien.pdf
20140604_GEMEENTE_Bestuurlijk-kompas.pdf
20140323_FRIJNSETAL_Interim-advies-grondwaarde.pdf

2013
20130308_GEMEENTE_Erfpacht-in-beweging-Canonherziening-van-koopwoningen-op-het-transactiemoment-op-basis-van-de-transactieprijs.pdf
20130101_GEMEENTE_Werkinstructie-Canonherziening-einde-tijdvak.pdf
20130101_AFM_Wettelijke-eisen-productontwikkeling.pdf

2012
20120601-1_REKENKAMERAMSTERDAM_Canonherziening-einde-tijdvak.pdf
20120601-2_REKENKAMER_Canonherziening-factsheet.pdf

2011
20111005_NVB_Criteria-voor-de-financierbaarheid-van-erfpachtrechten.pdf
20111011_GEMEENTE_Bestuurlijke-reactie-op-scriptie-de-Goeij.pdf

2010
20101207_GEMEENTE_Onderbouwen-en-aanpassen-depreciatiefactor.pdf
20100113_GEMEENTELIJKEOMBUDSMAN_Uitzonderlijke-erfpacht.pdf
20100101_GEMEENTE-Werkinstructie-canonherziening.pdf

2008
20081022_ACM_Wet-op-oneerlijke-handelspraktijken-toegelicht.pdf

2006
20060701_RIGO_Rapport-kavel-te-huur.pdf

2001
20010101_GEMEENTE_Brochure-algemene-bepalingen-2000.pdf

1996
19961221_MVA_Richtlijnen-taxatie-erfpacht.pdf

Dit is slechts een bloemlezing uit alle raadsstukken en rapporten die zijn verschenen. U vind aanvullende informatie bij erfpachtinamsterdam.nl/SEBA Neem contact met ons op voor meer achtergrondinformatie.