Consumentenbescherming bij erfpacht

De Amsterdamse Woon- en Erfpachtvereniging (AWEV) zet zich in voor consumentenbescherming voor Amsterdamse erfpachters.

Het beleid van de gemeente Amsterdam kenschetst zich door:

 • Eenzijdige aanpassing van erfpachtvoorwaarden in het nadeel van erfpachters
 • Onvolledige en onjuiste voorlichting hierover aan erfpachters
 • Intransparantie over rekenmethodes en beleid

De gemeente kan dit doen door het gebrek aan consumentenbescherming. Artikel 38 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie stelt “In het beleid van de Unie wordt zorg gedragen voor een hoog niveau van consumentenbescherming.” Consumentenbescherming is er bij huur (Huurwet) en bij hypotheek (Wet op het Financieel Toezicht), maar schiet bij erfpacht tekort.

Lees hier het erfpachtschandaal.

Onderzoek

 1. Een eerlijk proces bij Amsterdamse erfpacht? (WPNR) (pdf)
 2. Misleidende voorlichting aan erfpachters (pdf)
 3. Zwartboek erfpacht (pdf)
 4. Waardering bloot eigendom en erfpacht (pdf)
 5. Nu of nooit, nee altijd. (pdf)
 6. Redelijkheid en billijkheid bij erfpacht (pdf)
 7. Verbeter governance bij erfpacht (pdf)
 8. Verborgen opslagen in de canon
 9. Verdubbeling van de grondwaardeberekening
 10. Financiële bijsluiter bij erfpacht (pdf)
 11. Woekererfpacht Amsterdam (pdf)
 12. Praktijk waardebepaling erfpacht (pdf)

Nieuws