De gemeente Amsterdam wist in 2016 al dat erfpachters een verzevenvoudiging van de erfpachtkosten zouden krijgen vanwege het nieuwe overstapsysteem. Aan zowel raadsleden als erfpachters is dit nooit expliciet gemeld.