Overstap eeuwigdurende erfpacht: Hoeveel betaalt u te veel? Vul de rekentool in.

AWEP heeft een rekentool ontwikkeld om te laten zien wat u volgens een eerlijke erfpacht zou moeten betalen. De verschillen met de overstapregeling eeuwigdurende erfpacht van de gemeente Amsterdam kunnen groot zijn.

Dit is een uitwerking van het voorstel dat CDA Amsterdam vorig jaar in de raad heeft gepresenteerd. Voor dat voorstel was steun van PvdA, PvdD en PvdO. Als VVD en D66 hun beloftes aan de kiezer waren nagekomen, dan was dit voorstel aangenomen. VVD durfde het niet, maar vindt het nu achteraf toch een goed voorstel. D66 zegt niets meer over erfpacht.

Deel de uitkomsten met uw vrienden en bekenden op social media of per mail. Klik op de link naar de rekentool: www.eerlijke-erfpacht.nl