Te laat met overstappen eeuwigdurende erfpacht?

Erfpachters zijn onvolledig en onjuist geïnformeerd over overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. AWEV heeft het College B&W vooraf opgeroepen erfpachters goed te informeren. Ook de gemeenteraad heeft hiertoe een motie aangenomen gesteund door 39 van de 45 raadsleden. Toch schoot de informatievoorziening tekort concluderen de Rekenkamer Amsterdam (pdf) en de Ombudsman Amsterdam (pdf).

23.000 erfpachters hebben geen overstapaanbieding aangevraagd. Naar verwachting ronden circa 27.000 erfpachters de overstapprocedure niet af. Dat betekent dat bijna één op de drie erfpachters niet overstapt.

Het College weigert aan deze erfpachters een overstapaanbieding te doen conform de voorwaarden zoals die golden tot 8 januari 2020 (al dan niet opgehoogd met inflatie).

Niet geïnformeerd over verdrievoudiging kosten

Erfpachters worden bij overstap na 8 januari geconfronteerd met overstapkosten die een factor drie hoger liggen dan daarvoor. Er zijn zelfs erfpachters voor wie het bijna 7 keer zo duur is geworden. Zij zijn hier onvolledig en onjuist over geïnformeerd. Makelaars hebben wel een brochure gekregen waarin deze kostenstijging werd aangekondigd.

Drie keer zo voordelig in 2019” is de eufemistische omschrijving van “drie keer zo duur vanaf 2020“. In de brief die aan erfpachters is verstuurd werd slechts gerept van “gunstige voorwaarden”.

AWEV heeft onderzoek gedaan naar de tekortschietende voorlichting rondom de overstapdatum van 1 januari. Dit onderzoek is als een zogenaamd “raadsadres” aangeboden aan de gemeenteraad. Erfpachters zijn onvolledig en onjuist geïnformeerd over:

 • de kostenverhoging van de bestaande contracten, de AB2000
 • de hefboomwerking waarbij kosten sneller stijgen dan huizenprijzen
 • de kostenstijging van gemiddeld 148% na 8 januari 2020. De kostenstijgingen kunnen oplopen tot 740%
 • het risico op waardedaling bij verkoop woning

CDA Amsterdam (Fractie-voorzitter Diederik Boomsma) heeft een motie ingediend voor een “erfpacht pardon”. Deze motie werd gesteund door vrijwel de voltallige oppositie. Coalitiepartijen D66, PvdA, SP en GroenLinks steunden de motie niet.

Uw actieplan

Indien u (terecht!) van mening bent dat ook u niet goed bent geïnformeerd over uw erfpacht- en overstapvoorwaarden dan kan het volgende actieplan bijdragen aan het rechtzetten hiervan.

1. Bestudeer bijgevoegde achtergrondinformatie

2. Stuur erfpacht@amsterdam.nl een verzoek om een overstapaanbod conform de voorwaarden zoals die golden tot 8 januari 2020.

Dit verzoek wordt afgewezen, maar is nodig als stap in het proces.

3. Dien een klacht in bij erfpacht@amsterdam.nl

In de e-mail moet in het onderwerp “klacht” staan. Deze klacht moet binnen 6 weken worden beantwoord. De klacht zal worden afgewezen, maar is wederom nodig in het proces.

U kunt bijgevoegde klachtenbrief als opzet voor uw eigen brief gebruiken. Klik op Bestand > Downloaden

Opzet klachtenbrief (Google doc)

4. Dien een klacht in bij info@ombudmanmetropool.nl

Voeg uw eerste verzoek, uw klachtenbrief toe en de afwijzing toe.

5. Stuur uw klacht door naar de verantwoordelijke politici

 • m.van.doorninck@amsterdam.nl (wethouder erfpacht GL)
 • f.halsema@amsterdam.nl (burgemeester)
 • v.everhardt@amsterdam.nl (wethouder financiën D66)
 • mailboxraadscommissieROvoorburgers@amsterdam.nl (centrale mailbox voor alle raadsleden van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening)

6. Stuur uw klacht door naar de Autoriteit Consument en Markt

 • edwin.van.houten@acm.nl (directeur consumenten)
 • martijn.snoep@acm.nl (bestuursvoorzitter)
 • monique.van.oers@acm.nl (directie juridische zaken)
 • michiel.denkers@acm.nl (directie mededinging)

7. Zoek juridische bijstand

Juridische bijstand zou moeten worden vergoed door uw rechtsbijstandverzekering. Onderstaande advocaten weten veel over (Amsterdamse) erfpacht. Laat zo mogelijk uw juridisch adviseur meedenken over uw actieplan en de formulering van uw verzoek en klacht.

En houd ons op de hoogte van uw vorderingen. Succes!

3292