Nieuw-West betaalt 50% te veel erfpacht

Erfpacht wordt door sommige mensen als iets positief gezien, omdat de ‘investeringen van de stad’ via erfpacht weer terugvloeien naar de stad. Maar erfpacht lijkt meer op een grachtengordelsubsidie. In het centrum van de stad staan huizen op eigen grond. Zij betalen geen erfpacht, maar profiteren even hard, zo niet harder, mee van de ‘investeringen van de stad’. Door erfpacht heeft Amsterdam (inclusief de grachtengordel) de laagste OZB van Nederland (tabel).

Het is een groot geheim dat erfpacht wordt opgehoest door Nieuw-West en Zuidoost. Dat blijkt uit een geheim gehouden memo van ambtenaren.

In het verleden is door Zuidoost jarenlang veel en veel te veel erfpacht betaald. Door een nieuwe rekenwijze van de gemeente dalen de kosten met 49%. Dat wordt ‘pijnlijk helder’ volgens deze e-mail.

https://awep.nl/erfpacht/20161129_GEMEENTE_E-mail-RE-Vergelijking-van-aanbiedingen-bij-CHET.pdf

Maar wat nog erger is, is dat door de nieuwe rekenwijze de kosten in Nieuw-West met 50% zijn gestegen.

https://awep.nl/erfpacht/20160811_GEMEENTE_Kwesties-bij-vergelijken-van-eeuwigdurende-stelsel-met-voortdurende-stelsel.pdf

Dat is waarschijnlijk de reden waarom deze memo meer dan vijf jaar lang geheim is gehouden. Erfpachters en raadsleden hadden deze informatie niet bij invoering van de nieuwe rekenwijze in 2017 en konden hierdoor het college niet op andere gedachten brengen.

Door de gestegen woningprijzen is de erfpacht in Nieuw-West intussen nog verder gestegen. Circa eenderde van uw woning is nu van de gemeente (paarse woningen). Als u in Nieuw-West woont: u wordt ge*******.

https://maps.amsterdam.nl/bsq/