Gemeente Amsterdam handelt onrechtmatig en ondemocratisch

Naar aanleiding van het vernietigende Berenschot rapport over de tekortschietende consumentenbescherming is er een WPNR themanummer verschenen over erfpacht. WPNR is hét weekblad voor privaatrecht en notariaat met een redactie van 24 professoren in het recht onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In dit themanummer is een artikel opgenomen over onrechtmatig tot stand gekomen deskundigentaxaties.

Uit Wob-verzoeken blijkt dat de gemeente Amsterdam jarenlang onafhankelijke taxatiedeskundigen onder druk heeft gezet om duurder te taxeren, in het nadeel van erfpachters. De kosten zijn hierdoor ten minste 60% hoger uitgevallen, oplopend tot een veelvoud hiervan.

Er zijn grote vraagtekens over de democratische besluitvorming. Het college B&W heeft haar eigen erfpachtberekeningen vervijfvoudigd (!), zo blijkt uit het artikel. Raadsleden die daar vragen over stelden werd verteld dat erfpachters altijd terug konden vallen op de onafhankelijke deskundigen. Deze raadsleden werd niet verteld dat achter de rug om van erfpachters de deskundigen onder druk zijn gezet om de prijsverhogingen van het college te volgen.

Eén van deze onafhankelijke taxatiedeskundigen was tevens adviseur van de Grondwaardecommissie eeuwigdurende erfpacht. Zijn input is gebruikt bij het schrijven van ‘Schoon Schip‘, het rapport waarop het eeuwigdurende erfpachtsysteem is gebaseerd. Het makelaarskantoor waar hij werkt heeft, samen met een ander makelaarskantoor, het exclusieve recht gekregen op de verkoop van gemeentelijke woningen. De Grondwaardecommissie kan, gezien de jarenlange beïnvloeding van deze taxatiedeskundige, moeilijk als volledig onafhankelijk worden bestempeld.

Raadsvragen van D66 en VVD werden onjuist en onvolledig beantwoord. Een initiatiefvoorstel van het CDA, PvdD en PvdO uit 2017 om erfpacht in lijn te brengen met de wijze van taxeren van deskundigen door het instellen van een maximum grondquote (BSQ) werd weggewimpeld door het college B&W omdat het niet zou aansluiten bij de deskundigenpraktijk. Nu is duidelijk waarom.

Het college handelde onrechtmatig en ondemocratisch. Het gehele artikel kan helaas pas drie maanden nu publicatiedatum op social media worden gedeeld. Twee pagina’ kunnen wij wel vast openbaren.

Het artikel wordt tevens opgenomen in een nieuw boek over erfpacht. Voor vragen kunt u mailen met laurens@lochtenberg.com.