ZWARTBOEK: COMPLEXE REGELINGEN & EXTREME EISEN

Weet u dat in de Algemene Bepalingen (AB 2016) staat dat het erfpachtrecht van erfpachters die de wet overtreden, zomaar kan worden beëindigd (voor zolang hun appartementencomplex nog niet als geheel is overgestapt). Maar het gemeentebestuur weigert de AB 2016 aan te passen. De gemeente heeft meer extreme eisen voor u in petto: lees in het Zwartboek_Erfpacht_1.0 ook het artikel in De Telegraaf van 25 juni jl.  

Dan de nieuwe grensgevallen met bizarre gevolgen. Woningen in de Houthavens bijvoorbeeld. Die werden in 2018 of 2019 op papier verkocht (oplevering 2021 en later). Maar ze zijn wel op slinkse wijze in de oude erfpachtregeling verpakt en betalen dus dubbel: nu de hoge grondprijs en straks, na 50 jaar, de eeuwigdurende erfpacht. Oeps, dat waren makelaars, hypotheektaxateurs en projectontwikkelaars even vergeten te melden aan de  kopers. Banken gingen dus buiten hun boekje door meer dan loan to value als lening te verstrekken…

Nog zoiets:  eerder uitgegeven erfpachtrechten in de Houthavens, zijn veel goedkoper dan de latere kaveluitgifte … hûh? 

Kan het zijn dat het gemeentelijk rekenmodel te complex is? Respectievelijk de gemeente bewust of onbewust -wie zal het zeggen- rekenfouten maakt, bijvoorbeeld  te laag ingeschatte herbouwprijzen, geen herijking na de verlaging van de maximale BSQ (van 89% naar max. 49%)?  Kloppen de berekeningen van de erfpachttarieven eigenlijk wel, moet een burger dat niet kunnen controleren …? Zie ook: https://www.telegraaf.nl/nieuws/760794015/analist-rekenmodel-amsterdamse-erfpacht-te-complex

De kwestie van ‘gemengde bestemmingen’ voor zelfbouwprojecten is nog een bizar voorbeeld. In de crisisperiode lieten projectontwikkelaars het massaal afweten (te weinig winst). Ook de gemeente wilde in die periode niet investeren in nieuwbouw. De enige uitzondering was de uitgifte van zelfbouwkavels voor woningen met 20% ‘werken aan huis’. Helaas dreigen die zelfbouwers, n.b. dankzij die werkbestemming, niet te profiteren van de gunstige overstapregeling (5 à 10% BSQ). Hoeveel burgers hebben geen ‘werk aan huis’ als zzp’er, adviseur, enz. -maar die worden niet uitgesloten. 

Jarenlang gesoebat en inspreken lijken nu wellicht hun vruchten af te werpen, alhoewel … overstappen mag heel misschien, maar er zijn mogelijk uitzonderingen op de uitzondering -vechten tegen de bierkaai? 

En dan: lees in het Zwartboek_Erfpacht_1.0 vooral de 7even misverstanden rond erfpacht”! Al in 2017 ingestuurd als raadsadres door erfpachter Van Reekum: alsof het vandaag is geschreven! Niets mee gedaan door het stadsbestuur.

Raad wees verstandig, laat deze ‘7even Misverstanden’ weer op de agenda komen, maar eerst de deadline van tafel. Dat schept lucht voor een fundamentele bezinning.

In hoofdstuk 8 van het Zwartboek tenslotte de schadeclaim van honderden erfpachters tegen de overstapregeling. In de gerechtelijke procedure staan twee aannames centraal: 1)  BE te hoog: ergo de gemeente rekent een te hoge waarde aan zichzelf toe, of: 2)  EP te hoog: ergo de erfpachters betalen bij aankoop te veel voor erfpachtrecht.*

* Verklaring: EP = erfpachtrecht, BE = bloot eigendom, VE= vol eigendom.

Verontruste Erfpachters