ZWARTBOEK: ROL PROFESSIONALS EN PARLEMENT

De koper van een woning in Amsterdam moet vaak een beroep doen op eerstelijns adviseurs zoals makelaars, taxateurs, banken en notarissen. Maar leveren die wel waar voor hun geld? Ze zouden immers eerlijk moeten zeggen:  

“dat erfpachters zich verbinden aan een fundamenteel onbetrouwbare verpachter die zich gedraagt als een grootgrondbezitter, die eenzijdig de voorwaarden verandert en wel steeds in voor de erfpachters nadelige richting.” (Bron: Zwartboek_Erfpacht_1.0)

Maar dat doen ze natuurlijk niet. Voorbeelden te over: vermelden de huizensites bijvoorbeeld consequent de risico’s van erfpacht resp. de uitkomsten van de rekentool? Nee! Wel biedt de MVA hulp aan -uiteraard tegen betaling van €250 incl. btw, het nieuwe verdienmodel. Tijdens een recente expert meeting hebben de makelaars wèl gepleit voor uitstel van de deadline -echter zonder resultaat gezien de uitkomst van de raadsvergadering van 7 november jl. 

Zijn Amsterdamse taxateurs nog echt onafhankelijk of buigen ze voor de politieke opdrachtgever -wij vrezen het laatste. Hebben banken zich unaniem geschaard achter verzoeken van erfpachters om het nieuwe erfpachtsysteem af te keuren? Nee! Een eenmalige uitzondering vormt een kritisch artikel onder de vlag van de Rabo-bank van juni 2017 -verder nooit meer van gehoord.

En de notarissen: hebben die onderling afspraken gemaakt over een redelijk tarief voor de overstappers, zoals in Utrecht? Hun tarieven omzetten akte lopen uiteen van € 750 tot €2330 (incl. btw)! Daar komen de eventuele kosten omzetten hypotheek bij, variërend van €1400 tot €3550 (idem). Lees in hoofdstuk 9 van het Zwartboek_Erfpacht_1.0 ook de ervaringen van Pieter Hofland. 

Let wel: de gemeente Amsterdam draagt €0 bij aan deze transacties. NB. notarissen krijgen wel instructie van de gemeente om van alles uit te zoeken, zodat de gemeente op kosten van de overstapper zijn administratie op orde kan brengen. Een beetje de limit nietwaar?

Let op: de gemeente verspreidt lijsten van notarissen -die lijsten zijn, om het vriendelijk te zeggen, deels onbruikbaar -zie onderstaande figuur.

Dan de rol van de toezichthouders en consumentenbeschermers. In onze verzorgingsstaat zijn voor allerlei groepen en economische activiteiten checks & balances ingebouwd, om misbruik van macht en woeker tegen te gaan, en om de positie van de zwakkere contractpartner te beschermen. Meerdere malen zijn de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Consument en Markt (ACM) benaderd. Maar beide weigeren op te treden in dit erfpachtdossier. Ook de NVB wilde geen stelling nemen, ook niet over de deadline.

De gemeenteraad dan: tsja, die hoort aan … maar de coalitie legt verzoeken van burgers en adviezen van experts naast zich neer als die niet van pas komen in het politieke spel. Coalitiedwang heet dat. Ammehoela bij zo’n vitaal en ingrijpend onderwerp met zulke grote financiële consequenties, nu en zeker straks, voor alle Amsterdamse erfpachters en hun gezinnen (… Amsterdammers).  

Op 7 november jl. bleek dat over een wenselijk erfpachtstelsel heel verschillend wordt gedacht in de raad. En dat een verbreding van het debat tot niets zou leiden, althans niet tot een werkbare meerderheid voor een gewenst alternatief. Echter … deze onmacht om op korte termijn een beter alternatief te produceren rechtvaardigt niet dat Amsterdamse huizenbezitters het slachtoffer worden van een fout systeem.

De ombudsman Metropoolregio Amsterdam is de laatste strohalm voor Amsterdammers die onrecht wordt aangedaan. De ombudsman deed en doet wat hij kan, maar is helaas met handen en voeten gebonden aan zijn mandaat. Hij moet dus afblijven van de algemene politieke beleidslijn. 

Tenslotte onze regering, minister en parlement: oud-wethouder Ollongren, nu minister van Binnenlandse Zaken, weigert de helpende hand uit te steken. Lees in paragraaf 10.e. van het Zwartboek_Erfpacht 1.0 wat we hebben geprobeerd en beargumenteerd. Ook individuele parlementleden laten zich weinig gelegen aan klachten van erfpachters, met uitzondering van wellicht het CDA. 

Onze parlementariërs bieden de burgers dus totaal geen bescherming tegen deze afschuwelijke steelpartij!  

Gemeentebestuur, stop deze voortdenderende trein: schort de deadline voor de overstapregeling en nieuwe canonherzieningen op, want er dreigt zich in Amsterdam een financiële ramp te voltrekken na 1 januari 2020!

Verontruste erfpachters