ZWARTBOEK ERFPACHT: AANFLUITING

De discussie in de gemeenteraad van 7 november jl. over uitstel van de deadline was voor ons, erfpachters, ontnuchterend. Terugkijkend naar die avond, kunnen we niets anders constateren dan dat: 

  • het coalitieakkoord belangrijker is dan burgers,
  • een simpele vraag leidt tot een opzettelijke Babylonische spraakverwarring, 
  • waarin vooral de centrale vraag, uitstel van de deadline, niet aan bod komt,

en 

  • de burger er kennelijk helemaal niet toe doet!

De (bijna) voltallige oppositie had een voorstel ingediend om de deadline van de voorwaarden van de overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht uit te stellen tot 1 januari 2022. Hun belangrijkste argumenten:

  • de plotselinge  en buitensporige stijging van de erfpachtkosten na 31 december a.s., vooral in wijken met nu nog een lage buurtstraatquote,
  • de falende gemeentelijke communicatie,
  • het nog steeds ontbreken van voor de burgers belangrijke informatie (coulanceregeling,  vangnetregeling e.d.),

en

  • de chaotische en gemankeerde uitvoering bij de afdeling Erfpacht en steeds verder oplopende kosten.

De coalitiepartijen aarzelden om aan dit uitstel mee te werken. Hun belangrijkste ‘argument’: mensen gaan dan hun beslissing uitstellen, dus uitstel van de deadline heeft geen zin.                     

Er ontspon zich een langdurige politieke discussie in hoeverre de regerende coalitie van Groen Links, D66, SP en Partij van de Arbeid  wel af kon en wilde wijken van eerder vastgesteld beleid. Was het ondersteunen van het voorstel van de oppositie een coalitiebreuk waard? Waren daarover eigenlijk afspraken gemaakt in de coalitie? Stond er sowieso iets over erfpachtbeleid en afwijkende meningen in dat akkoord? de een zei ja, de ander nee …  Er werden ook nog wat oude politieke stokpaardjes van stal gehaald …

Maar het slot van deze urenlange Babylonische spraakverwarring was: nee we steunen het voorstel van de oppositie niet. 

Terugkijkend:  een volle politieke arena waarin de hele avond geen plaats was voor de burger/erfpachter -die raakte compleet uit het zicht en juist hij/zij moet vóór 31 december a.s. een aanvraag doen om straks een veel te hoge afkoopsom eeuwigdurende erfpacht of canon te betalen.  Het getuigt van een grote minachting van deze coalitie voor de zorgen van de Amsterdamse huizenbezitter. 

Geld binnenhalen is voor de coalitie belangrijker dan de burger! 

Vandaar de titel van deze epiloog: AANFLUITING

Verontruste Erfpachters