Het schandaal van de Amsterdamse erfpacht in een notendop


Voorgaande bevindingen leiden tot de conclusie dat het erfpachtprobleem in Amsterdam de afgelopen twaalf jaar is verergerd in plaats van opgelost, wat de bedoeling was van de gemeenteraad (en van de banken).

De eerste ongehoorde misser komt van het vorige gemeentebestuur dat zijn hoofdproject “Vernieuwing van het Erfpachtstelsel” vormgaf op een manier die inherent onrechtvaardig en niet toekomstbestendig is. Alle andere geconstateerde misstanden zijn af te leiden van het eenzijdig ingevoerde rekenmodel dat een gemeen hefboomeffect in zich draagt.

Het tweede schandaal dreigt als het huidige gemeentebestuur de nieuwe ontwikkelingen negeert. Het moet vaststellen dat:

  • exorbitante woningprijsstijgingen het genoemde hefboomeffect de grondquote eerder en hoger opstuwt richting het maximumniveau in de hele stad.                                                                     

En het moet vaststellen dat:

  • de vernieuwing van het erfpachtstelsel de facto uitloopt op een fiasco, doordat voor de gestelde einddatum voor de zekerheid beogende voorwaarden (WOZ 2014, BSQ 2017) slechts een zeer gering aantal erfpachters de overstap aanvraagt.

Het zou in die omstandigheden onverantwoord zijn de deadline van de overstapregeling en nieuwe CHET’s niet uit te stellen, in afwachting van een echt duurzame en eerlijke oplossing (die alleen in samenspraak met de erfpachters gevonden kan worden)! Dat is de reden dat we nu graag steun verlenen aan het Volksinitiatief waarmee gevraagd wordt om een raadsenquête over de erfpachtbesluiten. Grondige herbezinning op het erfpachtbeleid is onvermijdelijk.

Verontruste Erfpachters