Pardonregeling voor misleide erfpachters

To: raadsleden@amsterdam.nl

Bijlage:

NIEUW-brochure-overstap-eeuwigdurende-erfpacht (pdf)
NIEUW-brief-overstap-eeuwigdurende-erfpacht (pdf)


Geachte raadsleden van de Commissie Ruimtelijke Ordening,

Afgelopen vrijdag ontving u het rapport over misleidende voorlichting aan erfpachters die aantoont welke informatie niet respectievelijk onjuist is verstrekt. Hoe had de voorlichting dan wel kunnen / moeten zijn?

Brief op maat over erfpacht explosie
U als raad heeft in februari 2019 een motie “stuur erfpachters een brief” aangenomen met 42 van de 45 stemmen (zie bijlage). De Wethouder heeft toegezegd deze motie uit te voeren. De persoonlijke overstapkosten ná 1 januari zat echter niet in de brief, brochure of portal.

Bijgevoegd een persoonlijke brief zoals die had kunnen zijn. De gemeente had dit voor het eerst al in 2016 doorgerekend in een financieel model met data van alle 191.000 individuele erfpachtrechten. In geel is aangegeven wat nieuw is. Met een simpele mailmerge was een brief op maat mogelijk met overstapkosten voor én na 1 januari 2020, zodat erfpachters goed geïnformeerd waren.

Brochure met informatie over hefboom, grondprijsontwikkeling en rekenvoorbeelden over erfpacht explosie
Bijgevoegd ook de bestaande brochure (OUD) met in geel gehighlight welke informatie onjuist was: bij de bestaande AB 2000 zijn namelijk de grondprijsberekening en het canonpercentage verhoogd.

Tevens een opzet van een nieuwe brochure (NIEUW). De brochure bevat informatie die bij de gemeente bekend was, maar die zij niet heeft verstrekt over:

  1. de prijsverhoging van het bestaande contract
  2. de risico verhogende hefboom
  3. de grondprijsontwikkeling 2014-2018
  4. rekenvoorbeelden van kostenexplosies
  5. het effect op de huizenprijzen

De teksten in de brochure zijn vrijwel 1-op-1 uit bestaande gemeentelijke documenten gekopieerd. Het is niet heel moeilijk om een betere brochure te maken.

De informatie is van belang voor het kunnen inschatten van de prijsontwikkeling van de erfpacht kosten en daarmee van direct belang om al dan niet over te stappen voor 1 januari 2020.

Veel wijsheid a.s. woensdag bij uw besluit over de Motie pardonregeling (zie bijlage). Wie motie “stuur een brief” heeft gezegd, moet nu motie “pardon regeling” zeggen.


OUD-brochure-overstap-eeuwigdurende-erfpacht (pdf)
Motie-stuur-een-brief-naar-alle-erfpachters (pdf)
Motie-pardon-regeling (pdf)

Update

Makelaars zijn al in 2018 voorgelicht over een verdrievoudiging van de erfpachtkosten voor een gemiddelde woning in Bos- en Lommer of de Indische Buurt. Het is raadselachtig waarom dit soort rekenvoorbeelden wél relevant wordt gevonden voor makelaars, maar niet voor erfpachters. Waarom is hen deze informatie onthouden?

EPGW = Erfpachtgrondwaarde = Afkoopsom eeuwigdurende erfpacht

20181201_GEMEENTE_Brochure-makelaarsbijeenkomst (pdf)