Literatuur

Onderstaand relevante documenten waarnaar wordt verwezen in de verschillende rapporten op deze website. Veelal zijn de relevante passages in geel gehighlight. De documenten zijn ook terug te vinden op amsterdam.nl, wob.amsterdam.nl en amsterdam.raadsinformatie.nl.

Daar waar als auteur “Gemeente” staat, wordt bedoeld de Gemeente Amsterdam. Meer documenten zullen worden toegevoegd.

2016
20161220_GEMEENTE_Verschillen-tussen-woz-methode-en-grondprijsbeleid.pdf
20160923_REBEL_Erfpacht-voortdurend-vs-eeuwigdurend.pdf
20160413_GEMEENTE_Effecten-van-varieren-met-parameters.pdf
20160610_RIGO_Canon-versus-afkoop.pdf

2015
20150210_GEMEENTE_Startdocument-eeuwigdurende-erfpacht.pdf

2014
20140323_FRIJNSETAL_Interim-advies-grondwaarde.pdf

2013
20130101_GEMEENTE_Werkinstructie-Canonherziening-einde-tijdvak.pdf

2008
20081022_ACM_Wet-op-oneerlijke-handelspraktijken-toegelicht.pdf

2006
20060701_RIGO_Rapport-kavel-te-huur.pdf

2017
20170509_GEMEENTE_Indicatie-erfpachtkosten-1081CB.pdf
20170801_GEMEENTE_Brochure-overstap-eeuwigdurende-erfpacht.pdf
20171219_MINISTERIEBZK_Antwoord-kamervragen-erfpacht.pdf

2019
20191120_LOCHTENBERG_Redelelijkheid-en-billijkheid-bij-erfpacht
20190222_BOOMSMACS-Motie-stuur-erfpachters-brief-208.19.pdf
20190423_GEMEENTE_Brief-aan-alle-erfpachters.pdf
20191120_REKENKAMERAMSTERDAM_Rekenkamerbrief-erfpacht.pdf
20190501_GEMEENTE_Rapportage-toepassing-grondprijsbeleid.pdf
20190601_NATIONALEOMBUDSMAN_Behoorlijkheidswijzer.pdf
20191203_GEMEENTE_Schriftelijke-vragen-Boomsmacs-samenwerkingsafspraken-woningcorporaties.pdf

2020
20200622_GEMEENTE_Raadsrapportage-overstap.pdf
20201101_DEWILDT_Opstalwaarden-bij-herziening-erfpacht.pdf
20201109_TELEGRAAF_Erfpachter-krijgt-schrik-van-zijn-leven.pdf
20201117_GEMEENTE_HR-Woz-beschikkingen.pdf
20201101_GEMEENTE_BoomsmaCS-motie-pardonregeling.pdf
20201201_TELEGRAAF_Stad-verzweeg-kostenexplosie.pdf
20201202_TELEGRAAF_Korting-tot-81-procent-nodig.pdf