Te laat met overstappen eeuwigdurende erfpacht?

Erfpachters zijn onvolledig en onjuist geïnformeerd over overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. AWEV heeft het College B&W vooraf opgeroepen erfpachters goed te informeren. Ook de gemeenteraad heeft hiertoe een motie aangenomen gesteund door 39 van de … Lees meer

Pardonregeling voor misleide erfpachters

To: raadsleden@amsterdam.nl Bijlage: NIEUW-brochure-overstap-eeuwigdurende-erfpacht (pdf) NIEUW-brief-overstap-eeuwigdurende-erfpacht (pdf) Geachte raadsleden van de Commissie Ruimtelijke Ordening, Afgelopen vrijdag ontving u het rapport over misleidende voorlichting aan erfpachters die aantoont welke informatie niet respectievelijk onjuist is verstrekt. Hoe had de voorlichting dan … Lees meer

Het geven van korting van 35% aan Amsterdammers die overstappen op het nieuwe erfpachtsysteem blijkt geen gulle gift maar een doekje voor het bloeden.

De gemeente Amsterdam wist in 2016 al dat erfpachters een verzevenvoudiging van de erfpachtkosten zouden krijgen vanwege het nieuwe overstapsysteem. Aan zowel raadsleden als erfpachters is dit nooit expliciet gemeld.

Hoeveel duurder de erfpacht wordt voor huizenbezitters die niet vorig jaar, maar dit jaar een aanvraag indienden voor een overstap naar eeuwigdurende erfpacht wordt nu pas duidelijk.