Aanbieding Zwartboek Erfpacht

Tijdens een gesprek afgelopen zomer met de gemeentelijke Ombudsman Metropool Amsterdam is het besluit genomen om een Zwartboek erfpacht aan te leggen. Aan de hand van concrete praktijkgevallen wordt aantoonbaar gemaakt dat de sociale structuur … Lees meer

Bericht aan de wethouders

Aan: m.van.doorninck@amsterdam.nl, u.kock@amsterdam.nl, m.moorman@amsterdam.nl, l.ivens@amsterdam.nl Betreft: VERDUBBELING van de grondwaarde door erfpachtcorrectie en meer Geachte wethouders, Recent heeft u naar aanleiding van een verloren rechtszaak over de erfpachtcorrectie de WOZ 2019 met 2% verlaagd. Een … Lees meer

Sky villa met een erfpacht van 10%

Hoe mooi kunt u wonen in Amsterdam. Nu zijn er Sky villas met uitzicht op het IJ te koop voor een vraagprijs van ruim € 3 miljoen. De erfpachtafkoopsom is gebaseerd op een grondwaarde van … Lees meer

Verhoging grondquote van 13% naar 44% benadeelt erfpachters.

Dinsdag 22 januari is het onderzoeksrapport “Redelijkheid en billijkheid bij erfpacht” aangeboden aan en besproken met wethouder grondzaken mevrouw van Doorninck en hoofd bureau erfpacht. Het rapport beschrijft de wijze waarop de gemeente de erfpacht … Lees meer

Creatief boekhouden leidt tot 21% te hoge grondprijs

De gemeente Amsterdam gebruikt een residuele berekeningsmethode voor het bepalen van de grondprijs. Van de waarde van een woning worden de bouwkosten afgetrokken. Wat resteert noemt de gemeente de grondwaarde waarover dan jaarlijks canon wordt … Lees meer

Schuld voor te hoge erfpacht bij de banken.

Diederik Boomsma (CDA) heeft wethouder Eric van der Burg gevraagd of de gemeente verantwoordelijk is als Amsterdammers hun erfpacht niet kunnen betalen. Het college geeft aan zich niet verantwoordelijk te voelen voor deze groep probleemgevallen. … Lees meer