Amsterdam kan best van tijdsdruk af die het de erfpachter oplegt

Dinsdag berichtte FD over de aanstaande erfpachtexplosie in Amsterdam. De belangrijkste oorzaak hiervan is niet de gestegen WOZ-waarde, maar de wijziging van het gemeentelijk beleid in 2017 en voorgaande jaren. Hierbij worden waardestijgingen toegerekend aan … Lees meer

Zwartboek: averechtse effecten

Het Amsterdamse stelsel van eeuwigdurende erfpacht werkt averechts -alle goede bedoelingen van Treub ten spijt. Zeker in een tijd van woningnood en zeker in Amsterdam. Kopers haken af als ze zien wat ze moeten betalen … Lees meer

Zwartboek: Erfpacht niet toekomstbestendig

De overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam is niet toekomstbestendig. De uitwerking gaat dus geheid kopje onder. We noemen daarvoor een paar belangrijke argumenten: de hefboomwerking waardoor de buurtstraatquotes met sprongen omhoog gaan en zowat … Lees meer

Zwartboek: systeemfouten erfpacht

De gemeente schiet schromelijk tekort in haar zorgplicht en geeft onjuiste informatie aan de erfpachters: zie het rapport Redelijkheid en Billijkheid bij Erfpacht Want het gemeentebestuur verhoogde eenzijdig, ondanks jarenlange protesten van haar burgers en deskundigenrapporten … Lees meer

Aanbieding Zwartboek Erfpacht

Tijdens een gesprek afgelopen zomer met de gemeentelijke Ombudsman Metropool Amsterdam is het besluit genomen om een Zwartboek erfpacht aan te leggen. Aan de hand van concrete praktijkgevallen wordt aantoonbaar gemaakt dat de sociale structuur … Lees meer

Bericht aan de wethouders

Aan: m.van.doorninck@amsterdam.nl, u.kock@amsterdam.nl, m.moorman@amsterdam.nl, l.ivens@amsterdam.nl Betreft: VERDUBBELING van de grondwaarde door erfpachtcorrectie en meer Geachte wethouders, Recent heeft u naar aanleiding van een verloren rechtszaak over de erfpachtcorrectie de WOZ 2019 met 2% verlaagd. Een … Lees meer

Sky villa met een erfpacht van 10%

Hoe mooi kunt u wonen in Amsterdam. Nu zijn er Sky villas met uitzicht op het IJ te koop voor een vraagprijs van ruim € 3 miljoen. De erfpachtafkoopsom is gebaseerd op een grondwaarde van … Lees meer

Verhoging grondquote van 13% naar 44% benadeelt erfpachters.

Dinsdag 22 januari is het onderzoeksrapport “Redelijkheid en billijkheid bij erfpacht” aangeboden aan en besproken met wethouder grondzaken mevrouw van Doorninck en hoofd bureau erfpacht. Het rapport beschrijft de wijze waarop de gemeente de erfpacht … Lees meer