Creatief boekhouden leidt tot 21% te hoge grondprijs

De gemeente Amsterdam gebruikt een residuele berekeningsmethode voor het bepalen van de grondprijs. Van de waarde van een woning worden de bouwkosten afgetrokken. Wat resteert noemt de gemeente de grondwaarde waarover dan jaarlijks canon wordt … Lees meer

Schuld voor te hoge erfpacht bij de banken.

Diederik Boomsma (CDA) heeft wethouder Eric van der Burg gevraagd of de gemeente verantwoordelijk is als Amsterdammers hun erfpacht niet kunnen betalen. Het college geeft aan zich niet verantwoordelijk te voelen voor deze groep probleemgevallen. … Lees meer

Top 10 systeemfouten in erfpacht

Het erfpachtsysteem zit vol fouten, met hieronder de tien belangrijkste. Deze top 10 is niet uitputtend. Erfpacht is complex, maar de conclusie is simpel: u betaalt 2 tot 4 keer teveel, veel meer dan u … Lees meer

Zonnepanelenboete en andere systeemfouten

Het vernieuwde erfpachtstelsel zit vol systeemfouten. Dit leidt tot ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Ook de bewoner die investeert in woningverbetering, onderhoud of verduurzaming gestraft met een erfpachtverhoging van 90% van het geïnvesteerde bedrag. Dit … Lees meer

Naar een effectief en rechtvaardig erfpachtstelsel (Rabobank)

Rabobank benoemt meerdere pijnpunten van het ingevoerde erfpachtsysteem, de problemen zijn met het invoeren van eeuwigdurende erfpacht niet opgelost: “Daar staat tegenover dat de residuele grondwaardeberekening veel erfpachters nog steeds met verhoogde canonlasten en onbetaalbare … Lees meer